Jan od Boga

Największy uzdrowiciel naszych czasów

«

»

Current

Current z języka angielskiego oznacza prąd. Medytacja w Current oznacza tworzenie i podtrzymywanie energii. Medytujący tworzą zasoby energii, która pomaga Duchom w ich pracy uzdrawiającej poprzez jednoczesne wzmacnianie sił uzdrawiających medytującego. Wiele osób doświadczyło całkowitego uzdrowienia tylko w wyniku medytacji w Currencie (miejsce medytowania). Aby złożyć prośbę o uzdrowienie musisz przejść przez Current pośród medytujących tam ludzi. W ten sposób jesteś przygotowany do spotkania z Duchem – przechodzisz przez pierwsze oczyszczenie.

 Kiedy po raz pierwszy jesteś w Domu Świętego Ignacego możesz medytować w Pierwszym pokoju, tzn pierwszy Current tak jag na zdjęciu powyżej. Tam medytujesz dopuki nie dostaniesz pozwolenia na medytację w drugim pokoju, tzn. Entity Current. Jeśli jesteś niepewny, w którym pokoju możesz medytować zapytaj któregoś z wolontariuszy.

Doktor Augusto, pyta niekiedy, po co ci ludzie siedzą w moim currencie /Drugi Current/ skoro nie dostają tej pomocy, której potrzebują.