Jan od Boga

Największy uzdrowiciel naszych czasów

»

Casa de Dom Inacio, Część 2

W każdą środę, czwartek i piątek w dużej Sali zbierają się ludzie, aby rozpocząć dzień modlitwą i medytacją. Następnie ustawiają się w kolejce, by móc osobiście spotkać Ducha inkorporowanego w Medium Joao.

Każdego ranka o godz. 8:00 oraz każdego popołudnia o godz. 14:00 sekretarz Domu świętego Ignacego – Sebastian przekazuje informacje z domu Św. Ignacego, które dotyczą uzdrowień, panujących w domu reguł i procedur. Zaproszeni mówcy z ogromnym przejęciem opowiadają o swoich przeżyciach, doświadczeniach i uzdrowieniu, którego dostąpili w Casa de Dom Inacio /po portugalsku/. Niekiedy Medium Joao odwiedza oczekujących w dużej Sali. Wówczas wszyscy zbierają się wokół podium, aby być świadkiem wizualnych operacji, jakie Duchy często publicznie demonstrują.

     

Dobra organizacja w Casa, to wynik dobroczynnej pracy wolontariuszy. Wśród nich znajdują się lekarze, sędziowie, stomatolodzy, inżynierowie, robotnicy, biznesmeni i wielu innych. Wszyscy znaleźli się tutaj by szukać ostatniej szansy, kiedy lekarze bezradnie rozkładali ręce i odbierali nadzieję. Ci ludzie odważyli się na to, co wydaje się być niemożliwe. Zapłatą  była nie tylko druga szansa w życiu, ale także zrozumienie celu życia, do którego przyszli.