Jan od Boga

Największy uzdrowiciel naszych czasów

«

»

Interwencje duchowe

Interwencje lub tak zwane operacje duchowe przeprowadzane są w sali operacyjnej. Ich zadaniem jest leczenie ciężkich chorób, a także trudnych problemów o charakterze mentalnym, emocjonalnym i duchowym. Do niedawna, na życzenie, można było poddać się tzw. operacji wizualnej, inaczej interwencji. Takie interwencje odbywały się w sali spotkań na oczach wszystkich przebywających tam osób. Często zapraszano lekarzy aby mogli być świadkami pracy wykonywanej przez Ducha/Istotę Świetlistą. Zdziwienie budzi fakt, że osoby poddające się interwencjom fizycznym nie cierpiały, mimo że są wykonywane je bez znieczulenia. Zadziwiające jest również to, że mimo nie odkażania ran pooperacyjnych, nigdy nie wystąpiły infekcje po zabiegu. Zadziwiające jest także to, że pomimo cięcia, rany krwawiły minimalnie. Tego nie potrafią wytłumaczy lekarze.