Jan od Boga

Największy uzdrowiciel naszych czasów

«

»

Kąpiele kryształowe

Specjalnie szlifowane i oświetlone kolorowym światłem kryształy górskie oddziaływają na nasze centra energetyczne – czakramy. Odbywa się to podczas przyjmowania ich drogocennej mocy. Kąpiele kryształowe są bardzo często rekomendowane przez duchy jako pierwszy krok w całym procesie leczenia lub jako przygotowanie do wykonania kolejnego kroku. Celem kryształowych kąpieli jest oczyszczenie i zrównoważenie naszego energetycznego pola. Wibracje kryształów tworzą także pozytywny rezonans w komórkach naszego ciała i tym samym przyczyniają się do wyleczenia wszelkich dolegliwości.